Reactie op Nota van Uitgangspunten gemeente Goes

De gemeente Goes stelt een Omgevingsvisie op waarin de gemeente de toekomst van Goes beschrijft. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal gebieden en thema's. Inwoners en ondernemers werden gevraagd mee te denken een reactie te geven op de Nota van Uitgangspunten. Zeeuwind heeft in de vorm van Energiepark Goes een reactie ingediend. Je kunt onze reactie hier vinden.

Vervolg
Iedereen had tot maandag 1 mei de mogelijkheid om een reactie te geven op de Nota van Uitgangspunten. De gemeenteraad behandelt de uitgangspunten op donderdag 11 mei 2023 (beeldvormend), donderdag 25 mei 2023 (oordeelsvormend) en donderdag 1 juni 2023 (besluitvormend). We zijn benieuwd naar wat er met onze input wordt gedaan!


Deel op: