Vragen en antwoorden over Energiepark Goes

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het plan voor een eigen energievoorziening voor Goes en omgeving.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons een mail.

Energiepark Goes

Wie werken samen aan beoogd Energiepark Goes?

Het plan voor Energiepark Goes is een initiatief van coöperatie Zeeuwind en windmolenfabrikant Enercon in samenwerking met de Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder (KMWP). De KMWP bezit veel landbouwgrond in Goes en omgeving. In totaal gaat het om XXX hectare in de Wilhelminapolder. Behalve voor landbouwactiviteiten wil de maatschap een deel van haar grond beschikbaar stellen voor de opwek van duurzame energie. Het landbouwbedrijf heeft Zeeuwind een aantal jaren terug gevraagd om samen te de kansen te onderzoeken voor een coöperatief energiepark, met wind- en zonne-energie. 

KMWP kwam op het idee door Windpark Krammer. Dit windmolenpark, gebouwd op de Krammersluizen, is het grootste burgerproject van Nederland. Het windpark is eigendom van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind, die samen zo’n 5.000 leden tellen. Windturbinefabrikant Enercon schoof aan om te voorzien in kennis en ontwikkelkapitaal. Tijmen Keesmaat, directeur van Green Trust en van 2013-2021 directeur van Windpark Krammer, is vanwege het succes van Krammer gevraagd om een onderzoek naar de kansen voor een coöperatief energiepark in Goes te leiden.  Een belangrijke voorwaarde die KMWP stelt is dat zoveel mogelijk Goesenaren – burgers en bedrijven - mee kunnen profiteren. Een energiepark van en voor Goes dus.

Waarom Energiepark Goes?

We staan voor een grote uitdaging. De noodzaak om, dichtbij huis, onze eigen energie op te wekken was nog nooit zo groot. Door aardbevingen als gevolg van gaswinning, willen we geen gas meer uit Groningen. Sinds de oorlog in Oekraïne is Russisch gas niet langer een keuze. Daar komt de wereldwijde klimaatverandering bij, een gevolg van ons gebruik van fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool). Ook in ons land merken we de gevolgen. Denk maar aan de hete zomers van afgelopen jaren, droogte, extreme regenval en overstromingen in Limburg.  

Om de klimaatverandering tegen te gaan en aan onze energiebehoefte te kunnen blijven voldoen, moeten we overstappen op lokaal opgewekte schone energie. Dat wil zeggen: energie uit natuurlijke bronnen. Zon, wind en water raken nooit op. Door ze slim te gebruiken zijn we altijd zeker van schone energie.

Door onze eigen energie op te wekken houden we zelf de regie. We zijn niet meer afhankelijk van het buitenland. We verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2 (koolstof), die zorgen voor opwarming van de aarde en houden de aarde leefbaar voor onze (klein)kinderen en andere mensen die na ons komen.  Ook is het gunstig voor de lokale economie: de opbrengsten van de energieverkoop zijn voor ons en we houden grip op onze energierekening. 

Meer dan genoeg redenen om de kansen voor een eigen energiepark te verkennen. Hoogste tijd dus om in actie te komen. Met Energiepark Goes kunnen we genoeg energie opwekken om iedereen -burgers, bedrijven en overheden- in de regio van energie te voorzien. Daarbij zetten we bewust in op een combinatie van zonne- en windenergie. Met zonnepanelen alleen kunnen we niet genoeg energie opwekken voor iedereen. Om het jaar rond zeker te zijn van elektriciteit om onze huizen te verwarmen, lampen te laten bedrijven en bedrijven te laten draaien, hebben we ook windenergie nodig. Het liefst zetten we windmolens en zonnepanelen dichtbij elkaar, want wind en zon vullen elkaar perfect aan. De opwek van duurzame energie gaat ook goed samen met andere vormen van energie, zoals kernenergie.  

Wat is de locatie van beoogd Energiepark Goes?

Het plan betreft de Wilhelminapolder. Deze grond is eigendom van de Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder (KMWP).   

Hoe gaat Energiepark Goes er uit zien?

Dat weten we nog niet en bedenken we graag samen met jou! Via ons werkblad kun je je eigen perfecte plaatje samenstellen. Zo kun je zelf de randvoorwaarden scheppen voor het energiepark. Uitgangspunt is het energieverbruik van de gemeente Goes. Dat is op dit moment 200GWh. Er ligt al wat zon op daken, ongeveer zo'n 40Gwh, dus via Energiepark Goes moeten we dan nog 160GWh. opwekken. Dat doen we het liefst door zon, wind en opslag te combineren. Maar in welke vorm, dat ligt aan jou. Wil je zelf puzzelen? Download hier het werkblad en creëer je eigen perfecte scenario. Stuur ons een foto en geef mee aan welke randvoorwaarden het park volgens jou moet voldoen. Alle input nemen we mee in een plan van eisen.

Het plan gaat verder dan alleen energie- opwek. Ook biedt het oplossingen voor de landbouw. Met een waterbassin onder het zonnepark kan zoet water worden opgevangen. Boeren die grond pachten van de KMWP, kunnen hiermee hun akkers besproeien. Verder is er het idee van carbon farming (opslag van CO2 in de bodem).  

Hoeveel windturbines komen er in Energiepark Goes?

Dat ligt nog helemaal open. Het enige uitgangspunt is het energieverbruik van Goes. Dat is op dit moment 200GWh. Er ligt al wat zon op daken, ongeveer zo'n 40Gwh, dus via Energiepark Goes moeten we dan nog 160GWh. opwekken. Dat doen we het liefst door zon, wind en opslag te combineren. Maar in welke vorm, dat ligt aan jou. Wil je zelf puzzelen? Download hier het werkblad en creëer je eigen perfecte scenario. Stuur ons een foto en geef mee aan welke randvoorwaarden het park volgens jou moet voldoen. Alle input nemen we
mee in een plan van eisen.

Ik wil meedenken over Energiepark Goes, hoe kan dat?

Graag! We gaan dit jaar verschillende locaties af om in gesprek te gaan met alle Goesenaren en horen graag je input. Wil je op regelmatige basis meedenken, laat het ons weten!

Via ons werkblad kun je je eigen perfecte plaatje samenstellen. Zo kun je zelf de randvoorwaarden scheppen voor het energiepark. Uitgangspunt is het energieverbruik van de gemeente Goes. Dat is op dit moment 200GWh. Er ligt al wat zon op daken, ongeveer zo'n 40Gwh, dus via Energiepark Goes moeten we dan nog 160GWh. opwekken. Dat doen we het liefst door zon, wind en opslag te combineren. Maar in welke vorm, dat ligt aan jou. Wil je zelf puzzelen? Download hier het werkblad en creëer je eigen perfecte scenario. Stuur ons een foto en geef mee aan welke randvoorwaarden het park volgens jou moet voldoen. Alle input nemen we mee in een plan van eisen.